Документи

  • Виписка з Єдиного державного реєстру
  • Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
  • Витяг з Реєстру платників податку на додану вартість
  • Статут АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА"
  • Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА"
  • Положення "Про розкриття інформації акціонерам АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА"
  • Положення "Про порядок нарахування і виплати дивідендів АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА"
  • Кодекс корпоративного управління АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА"
Написать нам