Контроль якості

АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» займає провідне місце серед підприємств України за обсягами виробництва промислової продукції.

Завод володіє декількома лабораторіями, а також найпотужнішим випробувальним центром, які оснащені сучасним високотехнологічним обладнанням, що дозволяє забезпечити контроль якості продукції, що випускається відповідно до вимог технічних умов на продукцію і ДЕСТ 11818, ДЕСТ 183, ДЕСТ 2582.

 

 

Випробувальний центр включає в себе:

 • випробувальну станцію електричних машин;
 • випробувальну станцію електроапаратури;
 • дослідницьку лабораторію електричних машин і апаратів;
 • вібро-акустичну лабораторію;
 • лабораторію кліматичних випробувань;
 • лабораторію калібрування засобів вимірювальної техніки геометричних величин;
 • лабораторію калібрування засобів вимірювальної техніки електричних і магнітних величин;
 • лабораторію калібрування засобів вимірювальної техніки теплотехнічних величин.

Процес контролю якості здійснюється на всіх етапах виробництва:

 • контроль якості вихідної сировини і закуповуваних матеріалів;
 • операційний контроль в процесі виробництва;
 • приймальний контроль;
 • контроль якості виробу в умовах експлуатації (після продажу).

 

Написать нам