Новини і прес-релізи

Нагадування акціонерам

Шановні акціонери ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА»!

Повідомляємо, що відповідно до  пункту 10 Розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів до 11 жовтня 2014 року не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в Загальних зборах акціонерів) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні. 

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

 За детальною інформацією просимо звертатися до ТОВ «Фінансова компанія «Перший фінансовий посередник», 01032, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

Тел.: +38(044) 374-73-75, e-mail: fc-ffm@e-mail.ua

    [20.03.2017] Всі новини
    Написать нам